#NIETONDERDEZAAGLIJN

 Lees hier onze brief
 Wie zijn wij?
 Contact

In september werd aan 38 presentatie-instellingen subsidie toegekend binnen de meerjarenregeling voor Kunstpodia van het Mondriaan Fonds.

 

14 instellingen met een positief advies belandden echter ‘onder de zaaglijn’ omdat het budget niet toereikend was. Wij zijn die 14 instellingen en roepen jullie op om je stem te laten horen en jezelf solidair te verklaren met onze oproep aan de minister om het budget voor presentatie-instellingen blijvend te verhogen. Zodat de programma’s van onze 14 instellingen alsnog gehonoreerd kunnen worden en de sector blijvend versterkt wordt. Hiervoor is €950.000 per jaar nodig.

 

 

Ontwerp door Yuri Veerman - yuriveerman.nl/